Şehitlik Nedir Şehit Kimdir?

“Şehit” kelimesi, “bir olaya şahit olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir yerde hazır bulunmak” anlamlara gelir. Çoğulu “şühedâ”dir. Dinî bir kavram olarak “Allah yolunda öldürülen müslüman” demektir.

Şehit kelimesini kelime anlamıyla açıklayan alimler, canını Allah yolunda feda eden kimsenin eriştiği cennet nimetlerine Allah ve melekleri şahitlik ettiği için, o kimseye şehit denildiğini söylerler. Okumaya devam et “Şehitlik Nedir Şehit Kimdir?”

Güzel Ahlâk

“Müminlerin en faziletlisi, ahlâken en güzel olanıdır.” (İbn Mâce, Münâvî, Hakim)
Yukarıdaki hadis-i şerifte, Allah Rasulü s.a.v. müminin faziletini ahlâklı olma şartına bağlıyor. Yine O’nun “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta, Ahmed b. Hanbel) sözü bu durumu teyid ediyor.

Okumaya devam et “Güzel Ahlâk”